กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Ministry of Natural Resources and Environment
ตัวอักษรขนาดปกติตัวอักษรขนาดปานกลางตัวอักษรขนาดใหญ่
รูปประกอบข่าวข่าวเด่น ทส. rss
รูปประกอบข่าวทส. น้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (23/06/2560)
ข่าวน่าสนใจ
รูปประกอบข่าวทส. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อบูรณาการ ป่าไม้ ที่ดิน อากาศ และน้ำ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา (21/06/2560) รูปประกอบข่าวทส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานในภารกิจด้านทรัพยากรป่าไม้” (19/06/2560)
รูปประกอบข่าวทส.ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมพิทักษ์ป่ารอยต่อแพร่-น่าน และฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่ 1 (16/06/2560) รูปประกอบข่าวปกท.ทส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (16/06/2560)
รูปประกอบข่าวทส. ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (15/06/2560) รูปประกอบข่าวทส.จัดการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่ 1/2560 (15/06/2560)
splash 
ประกาศ
รูปประกอบข่าวข่าวรับสมัครงาน
รูปประกอบข่าว ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (คนพิการ) (23/06/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (คนพิการ) (30/05/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง รายชื่อบุคคลภายนอกที่ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ (24/05/2560)
splash 
รูปประกอบข่าวข่าวรับสมัครทุน/ฝึกอบรม
รูปประกอบข่าว รายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานระบบเครือข่ายของ สป.ทส." รุ่นที่ 1 - 4 (ปรับปรุง 23/06/60) (12/06/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศ รายชื่อข้าราชการrพลเรือนผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13 (19/05/2560)
splash 
เชื่อมโยง
รูปประกอบข่าวแวดวงข่าว rss
รูปประกอบข่าว การประชุม Tackling illegal logging and deforestation : Progress made and opportunities for future action (23/06/2560)
รูปประกอบข่าว สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 (22/06/2560)
รูปประกอบข่าว สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 (21/06/2560)
รูปประกอบข่าว ทช.ตรวจสอบกรณีเรือทัวร์ทิ้งเสมอและปล่อยนักท่องเที่ยวเหยียบปะการัง (21/06/2560)
รูปประกอบข่าว สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 (20/06/2560)
splash 
รูปประกอบข่าวข่าวตรวจราชการ rss
รูปประกอบข่าว การตรวจราชการของ ผต.ทส. (นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย) รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 17 ณ จังหวัดพิษณุโลก (22 มิ.ย. 60) ช่วงบ่าย (23/06/2560)
รูปประกอบข่าว การตรวจราชการของ ผต.ทส. (นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย) รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 17 ณ จังหวัดพิษณุโลก (22 มิ.ย. 60) ช่วงเช้า (22/06/2560)
รูปประกอบข่าว การตรวจราชการของ ผต.ทส. (นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย) รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 17 ณ จังหวัดพิษณุโลก (21 มิ.ย. 60) ช่วงบ่าย (22/06/2560)
รูปประกอบข่าว การตรวจราชการของ ผต.ทส. (นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย) รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 17 ณ จังหวัดพิษณุโลก (21 มิ.ย. 60) (21/06/2560)
รูปประกอบข่าว การตรวจราชการรอบที่ 2 จังหวัดสระแก้ว ของ ผต.ทส. (นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล) (19 มิ.ย.60) (20/06/2560)
splash 
รูปประกอบข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง rss
รูปประกอบข่าว ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงพลับพลาที่ประทับฯ(ครั้งที่2) (23/06/2560)
รูปประกอบข่าว ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (23/06/2560)
รูปประกอบข่าว บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างพลับพลาที่ประทับฯ (22/06/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก สอบราคาซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า จำนวน 150 ชุด (ครั้งที่ 2) (22/06/2560)
รูปประกอบข่าว ร่างขอบเขตของงานการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (20/06/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/06/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดการขยะตกค้าง ณ พื้นที่เกาะเต่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/06/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุรองรับของเสียอันตราย โครงการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เมืองแพร่สดใสไร้ขยะ) (15/06/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศ รับราคาซื้อกล้าไม้ 8 ชนิด จำนวน 200,000 กล้า (13/06/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาและผู้ชนะการเสนอราคาขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/06/2560)
splash 
รูปประกอบข่าวประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง rss
รูปประกอบข่าว ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพือการเกษตรพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (20/06/2560)
รูปประกอบข่าว ราคากลางจัดทำคู่มือจังหวัดสะอาด 3Rs ประชารัฐ จำนวน 3,000 เล่ม โครงการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ (เมืองแพร่สดใสไร้ขยะ) (15/06/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศ ราคากลางสอบราคาจ้างเหมาจัดทำฝายผสมผสาน จำนวน 150 ฝาย (12/06/2560)
รูปประกอบข่าว ราคากลาง โครงการจัดการขยะตกค้าง ณ พื้นที่อำเภอเกาะสมุย (09/06/2560)
รูปประกอบข่าว ราคากลาง รายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-๑ (ชนิดบรรจุถัง ๒oo ลิตร) (09/06/2560)
รูปประกอบข่าว ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ (07/06/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศ ราคากลางสอบราคาซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า จำนวน 150 ชุด (ครั้งที่ 2) (06/06/2560)
รูปประกอบข่าว ราคากลางจัดซื้อเครื่องมือพิเศษซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน 28 รายการ และอุปกรณ์หลักอากาศยาน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (06/06/2560)
รูปประกอบข่าว ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมห้องพัสดุและซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงประตูเก็บเอกสารบานเลื่อน สกบ. (06/06/2560)
รูปประกอบข่าว ราคากลาง โครงการจัดการขยะตกค้าง ณ พื้นที่อำเภอเกาะสมุย (02/06/2560)
splash 
รูปประกอบข่าวสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง rss
รูปประกอบข่าว เดือนพฤษภาคม 2560 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ทส. (22/06/2560)
รูปประกอบข่าว เดือน พฤษภาคม 2560 ทสจ.เชียงราย (20/06/2560)
รูปประกอบข่าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม (ทสจ.สุราษฎร์ธานี) (15/06/2560)
รูปประกอบข่าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖o สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (14/06/2560)
รูปประกอบข่าว เดือนพฤษภาคม 2560 สนง.ทสจ.สตูล (14/06/2560)
รูปประกอบข่าว เดือนเมษายน 2560 สนง.ทสจ.สตูล (14/06/2560)
รูปประกอบข่าว สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ทสจ.พัทลุง (14/06/2560)
รูปประกอบข่าว เดือนพฤษภาคม 2560 สนง.ทสจ.ระยอง (13/06/2560)
รูปประกอบข่าว สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ทสจ.สุโขทัย (12/06/2560)
รูปประกอบข่าว สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ทสจ.ยโสธร (12/06/2560)
รูปประกอบข่าว สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ทสจ.เพชรบูรณ์ (12/06/2560)
รูปประกอบข่าว สรปุผลการจัดซ์้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2560 (12/06/2560)
รูปประกอบข่าว เดือน พฤษภาคม 2560 สนง.ทสจ.ราชบุรี (12/06/2560)
splash 
   
 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การจัดการน้ำเสีย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนสัตว์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
 
 
   เกี่ยวกับกระทรวง    ข่าวสารกระทรวง    บริการประชาชน    สาระน่ารู้ ทส.    ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน
 
 
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความปลอดภัย
© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2278-8500 โทรสาร 0-2298-5735 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@mnre.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน IE 9 ขึ้นไปเท่านั้น ขนาดหน้าจอ 1366x768 pixel
ดูแผนที่บน Google Map    ipv6 ready Level Triple-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
Facebook กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Twitter กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์