กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Ministry of Natural Resources and Environment
ตัวอักษรขนาดปกติตัวอักษรขนาดปานกลางตัวอักษรขนาดใหญ่

วีดิทัศน์พระราชทานเรื่อง สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

ตอนที่ ๑ น้ำคือชีวิตแผ่นดิน ตอนที่ ๒ พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ ตอนที่ ๓ พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง ตอนที่ ๔ เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต
รูปประกอบข่าวข่าวเด่น ทส. rss
รูปประกอบข่าวทส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 (29/09/2560)
ข่าวน่าสนใจ
รูปประกอบข่าวทส. ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 (29/09/2560) รูปประกอบข่าวทส. ร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (28/09/2560)
รูปประกอบข่าวทส. ร่วมร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบธงชาติไทย 100 ปี (28/09/2560) รูปประกอบข่าวทส. รวมพลังประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายแม่ พะยูงคืนถิ่นแผ่นดินศรีสะเกษ 84 หมื่นต้น เพื่อล้นเกล้า (25/09/2560)
รูปประกอบข่าวทส. เปิดระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ ณ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ (25/09/2560) รูปประกอบข่าวทส. เปิด "ศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก " เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (21/09/2560)
splash 
ประกาศ
รูปประกอบข่าวข่าวสมัครงาน
รูปประกอบข่าว ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ (21/09/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินงาน (20/09/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ (15/09/2560)
splash 
รูปประกอบข่าวข่าวรับสมัครทุน/สมัครคัดเลือก/ฝึกอบรม
รูปประกอบข่าว เปิดรับเรื่องสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (หมดเขตรับสัมคร วันที่ 29 กันยายน 2560) (20/08/2560)
รูปประกอบข่าว รายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานระบบเครือข่ายของ สป.ทส." รุ่นที่ 1 - 4 (ปรับปรุง 23/06/60) (12/06/2560)
splash 
เชื่อมโยง
รูปประกอบข่าวแวดวงข่าว rss
รูปประกอบข่าว แถลงข่าวประจำสัปดาห์ ทส. (28/09/2560)
รูปประกอบข่าว กรมทรัพยากรธรณีจัดการประชุมปรึกษาหารือทางเทคนิค (Technical Meeting)เรื่อง “แนวทางการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ของประเทศไทย” (26/09/2560)
รูปประกอบข่าว กรมทรัพยากรธรณี นำทัพไดโนเสาร์บุกเชียงใหม่ ในงาน “มหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว” ครั้งที่ 2 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ (25/09/2560)
รูปประกอบข่าว คพ. และชาวบ้านคลิตี้ ร่วมกันทำพิธีเปิดการฟื้นฟูห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว (21/09/2560)
รูปประกอบข่าว สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 (20/09/2560)
splash 
รูปประกอบข่าวข่าวตรวจราชการ rss
รูปประกอบข่าว การประชุมผลการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (21 ก.ย. 60) (25/09/2560)
รูปประกอบข่าว การตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ธรณีวิทยา ของ ผต.ทส. (นายนพพล ศรีสุข) (18-19 ก.ย. 60) (22/09/2560)
รูปประกอบข่าว การตรวจติดตามภารกิจองค์การสวนสัตว์ ของ ผต.ทส. (นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย) จ.เชียงใหม่ (19 ก.ย. 60) (20/09/2560)
รูปประกอบข่าว การตรวจติดตามภารกิจกรมทรัพยากรน้ำของ ผต.ทส. (นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย) จ.ลำปาง (18 ก.ย. 60) บ่าย (18/09/2560)
รูปประกอบข่าว การตรวจติดตามภารกิจกรมทรัพยากรน้ำของ ผต.ทส. (นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย) จ.ลำปาง (18 ก.ย. 60) (18/09/2560)
splash 
รูปประกอบข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง rss
รูปประกอบข่าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้าไม้จำนวน 50,000 กล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทสจ.ยโสธร (06/10/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (04/10/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (04/10/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดการขยะตกค้างณพื้นี่อำเภอเกาะสมุย (03/10/2560)
รูปประกอบข่าว ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (29/09/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (27/09/2560 17:34:54)
รูปประกอบข่าว ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (26/09/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพลับพลาที่ประทับ ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง (ครั้งที่ 2) (26/09/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุดำเนินการจำนวน๕รายการ (26/09/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (21/09/2560)
splash 
รูปประกอบข่าวประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง rss
รูปประกอบข่าว ประกาศราคากลาง จัดซื้อกล้าไม้ จำนวน 50,000 กล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทสจ.ยโสธร (04/10/2560)
รูปประกอบข่าว จ้างเหมาบริการ (29/09/2560)
รูปประกอบข่าว จ้างเหมาบริการ (29/09/2560)
รูปประกอบข่าว เช่าสำนักงาน (29/09/2560)
รูปประกอบข่าว ราคากลาง-ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/09/2560)
รูปประกอบข่าว ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒อัตรา (20/09/2560)
รูปประกอบข่าว ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตำแหน่งช่างเครื่องบิน จำนวน ๓ อัตรา (20/09/2560)
รูปประกอบข่าว ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างเครื่องบิน จำนวน ๒ อัตรา (20/09/2560)
รูปประกอบข่าว ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตำแหน่งช่างวิทยุการบิน จำนวน ๒ อัตรา (20/09/2560)
รูปประกอบข่าว ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ (20/09/2560)
splash 
รูปประกอบข่าวสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง rss
รูปประกอบข่าว สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 ทสจ.สุโขทัย (06/10/2560)
รูปประกอบข่าว เดือน กันยายน 2560 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ทส. (05/10/2560)
รูปประกอบข่าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ก.ย. 60 ทสจ.บึงกาฬ (05/10/2560)
รูปประกอบข่าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2560 (05/10/2560)
รูปประกอบข่าว เดือน สิงหาคม 2560 ทสจ.เชียงราย (04/10/2560)
รูปประกอบข่าว สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 ทสจ.เพชรบูรณ์ (04/10/2560)
รูปประกอบข่าว รายงานเดือน กันยายน 2560 สนง.ทสจ.สระบุรี (03/10/2560)
รูปประกอบข่าว รายงานเดือน สิงหาคม 2560 สนง.ทสจ.สระบุรี (03/10/2560)
รูปประกอบข่าว รายงานเดือน กรกฎาคม 2560 สนง.ทสจ.สระบุรี (03/10/2560)
รูปประกอบข่าว เดือน มิถุนายน 2560 สนง.ทสจ.สระบุรี (03/10/2560)
รูปประกอบข่าว รายงานเดือนกันยายน 2560 ทสจ.ชุมพร (03/10/2560)
รูปประกอบข่าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง กันยายน 2560 ทสจ.พัทลุง (03/10/2560)
รูปประกอบข่าว เดือนสิงหาคม 2560 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ทส. (03/10/2560)
splash 
   
 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การจัดการน้ำเสีย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนสัตว์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
 
 
   เกี่ยวกับกระทรวง    ข่าวสารกระทรวง    บริการประชาชน    สาระน่ารู้ ทส.    ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน
 
 
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความปลอดภัย
© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2278-8500 โทรสาร 0-2298-5735 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@mnre.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน IE 9 ขึ้นไปเท่านั้น ขนาดหน้าจอ 1366x768 pixel
ดูแผนที่บน Google Map    ipv6 ready Level Triple-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
Facebook กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Twitter กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์