กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Ministry of Natural Resources and Environment
ตัวอักษรขนาดปกติตัวอักษรขนาดปานกลางตัวอักษรขนาดใหญ่
รูปประกอบข่าวข่าวเด่น ทส. rss
รูปประกอบข่าวทส. เปิดการประชุมนานาชาติพรรณพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (21/08/2560)
ข่าวน่าสนใจ
รูปประกอบข่าวรมว.ทส. ลงพื้นที่พบประชาชน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา (20/08/2560) รูปประกอบข่าวทส.จัดงานประชาสัมพันธ์ 25 ปีกองทุนสิ่งแวดล้อม (16/08/2560)
รูปประกอบข่าวโฆษก ทส. รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 28 ก.ค. - 14 ส.ค. 2560 ของ ทส. (16/08/2560) รูปประกอบข่าววันคล้ายวันสถาปนา องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ครบรอบ ๒๒ ปี (15/08/2560)
รูปประกอบข่าวทส. ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2560 (11/08/2560) รูปประกอบข่าวทส. จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 (10/08/2560)
splash 
ประกาศ
รูปประกอบข่าวข่าวสมัครงาน
รูปประกอบข่าว ประกาศ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา สังกัดกลุ่มกฎหมาย สป.ทส. (07/08/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา สังกัดกลุ่มกฎหมาย สป.ทส. (07/08/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา (13/07/2560)
splash 
รูปประกอบข่าวข่าวรับสมัครทุน/สมัครคัดเลือก/ฝึกอบรม
รูปประกอบข่าว เปิดรับเรื่องสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (หมดเขตรับสัมคร วันที่ 29 กันยายน 2560) (20/08/2560)
รูปประกอบข่าว รายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานระบบเครือข่ายของ สป.ทส." รุ่นที่ 1 - 4 (ปรับปรุง 23/06/60) (12/06/2560)
splash 
เชื่อมโยง
รูปประกอบข่าวแวดวงข่าว rss
รูปประกอบข่าว กรมอุทยานแห่งชาติฯ ยืนยันไม่มีการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานหรือพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ราษฎรเพื่อให้ได้รับสิทธิทำกิน (23/08/2560)
รูปประกอบข่าว รมว.ทส.ลงพื้นที่ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา พบปะประชาชนพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน (23/08/2560)
รูปประกอบข่าว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปล่อยลิงอ้วนคืนสู่พื้นที่บริเวณอนุเสาวรีย์คุณกะลา หลังจากให้ลิงอ้วนอยู่ในกรงปรับสภาพเพื่อรักษาแผลบริเวณหน้าท้องจนหายดีแล้ว (23/08/2560)
รูปประกอบข่าว สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 (23/08/2560)
รูปประกอบข่าว สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 (22/08/2560)
splash 
รูปประกอบข่าวข่าวตรวจราชการ rss
รูปประกอบข่าว การตรวจราชการตามภารกิจกรมอุทยานแห่งชาติฯ ของ ผต.ทส. (นายประลอง ดำรงค์ไทย) ณ อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก (22 ส.ค. 60) (22/08/2560)
รูปประกอบข่าว การตรวจราชการตามภารกิจกรมอุทยานแห่งชาติฯ ของ ผต.ทส. (นายประลอง ดำรงค์ไทย) ณ อุทยานแห่งชาติแจซ้อน (19 ส.ค. 60) (21/08/2560)
รูปประกอบข่าว การตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 2 ร่วมกับ ผต.สปน. เขต 2 ของ ผต.ทส. (น.ส.จงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล) ณ จังหวัดลพบุรี (17 ส.ค. 60) (17/08/2560)
รูปประกอบข่าว การตรวจราชการตามแผน ทส. รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 18 ของ ผต.ทส. (นายประลอง ดำรงค์ไทย) (16 ส.ค. 60) (ช่วงบ่าย) (17/08/2560)
รูปประกอบข่าว การตรวจราชการตามแผน ทส. รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 18 ของ ผต.ทส. (นายประลอง ดำรงค์ไทย) (16 ส.ค. 60) (15/08/2560)
splash 
รูปประกอบข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง rss
รูปประกอบข่าว รายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและการกำหนดราคากลาง ในการจ้างเหมาจัดทำหลักเขตและป้ายสังกะสี ตามโครงการจัดทำป้ายและหลักเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับ อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลโครงการตา (23/08/2560)
รูปประกอบข่าว แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี2560โครงการจัดทำป้ายและหลักเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (23/08/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (23/08/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงพลับพลาที่ประทับ ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง (ครั้งที่ 2) ตามโครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่า-เขา พื้นที่เกาะ ตามแผนปฏิบัติราชการ (22/08/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานรัฐมนตรี (22/08/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอะไหล่ STANDARD PART จำนวน 6 รายการ และรายการอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 5 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (18/08/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (18/08/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีสอบราคา (16/08/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (15/08/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดการขยะตกค้าง ณ พื้นที่เกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน พร้อมรายงานผลการของคณะกรรมการฯ (14/08/2560)
splash 
รูปประกอบข่าวประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง rss
รูปประกอบข่าว ราคากลาง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา สกบ. (22/08/2560)
รูปประกอบข่าว ราคากลาง จ้างติดตั้งระะบบปรับปรุงข้อมูล NAVIGATION DATABASE GARMIN G ๑ooo สกบ. (22/08/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศราคากลางจ้างทำข่าวตัดปะจากหนังสือพิมพ์ (News Clippings) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (22/08/2560)
รูปประกอบข่าว ราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์และโทรสาร) จำนวน 12 รายการ (22/08/2560)
รูปประกอบข่าว ราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสารและครุภัณฑ์ สป.ทส. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (22/08/2560)
รูปประกอบข่าว ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ (21/08/2560)
รูปประกอบข่าว ราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีตกลงราคา (21/08/2560)
รูปประกอบข่าว ราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (17/08/2560)
รูปประกอบข่าว ราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีสอบราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ส.๒๕๖๑ สกบ. สป.ทส. (16/08/2560)
รูปประกอบข่าว ราคากลาง จ้างติดตั้งอุปกรณ์ลิฟต์ โดยวิธีพิเศษ (16/08/2560)
splash 
รูปประกอบข่าวสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง rss
รูปประกอบข่าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖o สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (21/08/2560)
รูปประกอบข่าว เดือน กรกฎาคม 2560 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ทส. (15/08/2560)
รูปประกอบข่าว เดือน มิถุนายน 2560 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ทส. (15/08/2560)
รูปประกอบข่าว สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (15/08/2560)
รูปประกอบข่าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2560 ทสจ.ยโสธร (15/08/2560)
รูปประกอบข่าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 ทสจ.สมุทรสงคราม (11/08/2560)
รูปประกอบข่าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 สำนักบริหารกลาง (10/08/2560)
รูปประกอบข่าว เดือนกรกฎาคม 2560 ทสจ.นครสวรรค์ (09/08/2560)
รูปประกอบข่าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ก.ค. 60 ทสจ.บก. (09/08/2560)
รูปประกอบข่าว สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2560 ทสจ.เพชรบูรณ์ (09/08/2560)
รูปประกอบข่าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 สนง.ทสจ.สิงห์บุรี (08/08/2560)
รูปประกอบข่าว เดือนกรกฏาคม 2560 สนง.ทสจ.ปัตตานี (08/08/2560)
รูปประกอบข่าว เดือนกรกฎาคม 2560 สนง.ทสจ.ชุมพร (08/08/2560)
splash 
   
 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การจัดการน้ำเสีย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนสัตว์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
 
 
   เกี่ยวกับกระทรวง    ข่าวสารกระทรวง    บริการประชาชน    สาระน่ารู้ ทส.    ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน
 
 
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความปลอดภัย
© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2278-8500 โทรสาร 0-2298-5735 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@mnre.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน IE 9 ขึ้นไปเท่านั้น ขนาดหน้าจอ 1366x768 pixel
ดูแผนที่บน Google Map    ipv6 ready Level Triple-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
Facebook กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Twitter กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์