ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่
« กุมภาพันธ์ 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
ดูปฏิทินทั้งหมด 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ประกาศ
หน้าหลัก > เว็บไซต์หน่วยงาน > ลิงค์หน่วยงานอื่น
ลิงค์หน่วยงานอื่น
รูปประกอบข่าว
รูปประกอบข่าว สำนักนายกรัฐมนตรี
รูปประกอบข่าว กระทรวงกลาโหม
รูปประกอบข่าว กระทรวงการคลัง
รูปประกอบข่าว กระทรวงการต่างประเทศ
รูปประกอบข่าว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รูปประกอบข่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รูปประกอบข่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รูปประกอบข่าว กระทรวงคมนาคม
รูปประกอบข่าว กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รูปประกอบข่าว กระทรวงพลังงาน
รูปประกอบข่าว กระทรวงพาณิชย์
รูปประกอบข่าว กระทรวงมหาดไทย
รูปประกอบข่าว กระทรวงยุติธรรม
รูปประกอบข่าว กระทรวงแรงงาน
รูปประกอบข่าว กระทรวงวัฒนธรรม
รูปประกอบข่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รูปประกอบข่าว กระทรวงศึกษาธิการ
รูปประกอบข่าว กระทรวงอุตสาหกรรม
รูปประกอบข่าว กระทรวงสาธารณสุข
 
รูปประกอบข่าว
รูปประกอบข่าว ไทยรัฐ
รูปประกอบข่าว เดลี่นิวส์
รูปประกอบข่าว ข่าวสด
รูปประกอบข่าว มติชน
รูปประกอบข่าว บางกอกโพสท์
รูปประกอบข่าว คมชัดลึก
รูปประกอบข่าว ไทยโพสท์
รูปประกอบข่าว บางกอกทูเดย์
รูปประกอบข่าว โพสท์ทูเดย์
รูปประกอบข่าว เนชั่นแชนแนล
รูปประกอบข่าว เนชั่น
รูปประกอบข่าว ผู้จัดการ
รูปประกอบข่าว แนวหน้า
รูปประกอบข่าว สยามรัฐ
รูปประกอบข่าว สยามธุรกิจ
รูปประกอบข่าว ฐานเศรษฐกิจ
รูปประกอบข่าว กรุงเทพธุรกิจ
รูปประกอบข่าว ประชาชาติธุรกิจ
รูปประกอบข่าว สยามกีฬา
 
รูปประกอบข่าว
รูปประกอบข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง
ฐานข้อมูลผังเมืองรวม ผังอนุภาค ผังภาคและประเทศ พร้อม download แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โครงการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติ GISฐานข้อมูลเขื่อนตลิ่งทั่วประเทศ โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ข้อมูลหลุมเจาะสำรวจชั้นดินทั่วประเทศ บริการแบบแปลนก่อสร้าง สั่งซื้อแผนที่ดิจิตอล
รูปประกอบข่าวกรมชลประทาน
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกรมชลประทาน โครงสร้างกรมชลประทาน ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ความรู้เรื่องน้ำและการชลประทาน กฎหมายเกี่ยวกับการชลประทาน ข้อมูลและสถิติที่สำคัญ ข้อมูล 25 ลุ่มน้ำ และผลงานทางวิชาการ
รูปประกอบข่าวสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ข้อมูลการวิจัยของประเทศ รางวัลการวิจัย การสนับสนุนการวิจัย แหล่งทุนวิจัย ทำความรู้จัก:สภาวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสาขาวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการวิจัยต่างๆ
รูปประกอบข่าวศูนย์พันธวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พันธวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต ผลงานเด่น ความรู้เกี่ยวกับพืชดัดแปลงพันธุกรรม หน่วยปฏิบัติการวิจัย โครงการสัมมนา งานบริการข้อมูลเทคนิค TIS
รูปประกอบข่าวมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
รูปประกอบข่าวศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชน (RECOFTC)
รูปประกอบข่าวสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ)
ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม ข่าวสาร กระดานข่าววาร โครงการต่างๆ
รูปประกอบข่าวมูลนิธิโลกสีเขียว
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิ ข่าวโลกสีเขียว ศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดลอ้ม สิ่งแวดล้อมศึกษา สิ่งพิมพ์ ร้านโลกสีเขียว
รูปประกอบข่าวenvironnet.in
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ข่าว/เหตุการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนสีเขียว เกร็ดความรู้ต่าง ๆ เครือข่ายสีเขียว กิจกรรมและเวปไซต์สำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รูปประกอบข่าวสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ข้อมูลสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย ข้อมูลโครงการต่าง ๆ ของสถาบัน กิจกรรม สื่อสิ่งพิมพ์ ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
รูปประกอบข่าว108 พรรณไม้ไทย
ข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้ไทยต่างๆ ข่าวพรรณไม้ เกร็ดพรรณไม้
 
template_picture
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การจัดการน้ำเสีย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนสัตว์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)

หน้าหลัก

เกี่ยวกับกระทรวง
• ประวัติความเป็นมา
• ผู้บริหารระดับสูง
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• โครงสร้างองค์กร
• ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
• ตราสัญลักษญ์
• แผนที่ตั้งกระทรวง
• แผนผังเว็บไซต์

ข่าวสารกระทรวง
• ข่าวเด่น ทส.
• แวดวงข่าว
• ข่าวตรวจราชการ
• ข่าวสมัครงาน
• ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
• ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง
• สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

บริการประชาชน
• ศูนย์บริการร่วม ทส.
• ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส.
• แบบฟอร์มดาวน์โหลด
• ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลศูนย์บริการร่วม
• ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
• กระดานสนทนา
• สมัครงานออนไลน์

สาระน่ารู้ ทส.
• เอกสารเผยแพร่
• ผลงานวิจัย บทความ
• กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ
• จดหมายข่าว ทส.
• คูมือการใช้งานระบบใน สป.ทส.

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน
• ส่วนกลาง
• ส่วนภูมิภาค
• ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
และรัฐวิสาหกิจ

• ลิงค์เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความปลอดภัย
© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2278-8500 โทรสาร 0-2298-5735
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@mnre.mail.go.th
Level Triple-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!