ตรากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขนาดตัวอักษร : ขนาดเล็ก ขนาดปกติ ขนาดใหญ่ ThaiEnglish
bg ส่วนหัวเทมเพจ
top1_17
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
การสำรวจความคิดเห็น ผ่านเว็บไซต์ http://myworld2015.org
แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

บริการประชาชน >> นามสงเคราะห์

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ข้อมูล ณ วันที่ 16/02/2558)
ที่อยู่  60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 0-2265-6511 
เว็บไซต์  www.onep.go.th 
เกษมสันต์
ชื่อผู้บริหาร  นายเกษมสันต์ จิณณวาโส
ตำแหน่ง  เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์  0 2265 6505
โทรสาร  0 2265 6506
อีเมล์ 
เกษมสันต์
ชื่อผู้บริหาร  นายพงศ์บุณย์ ปองทอง
ตำแหน่ง 
รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์  0 2265 6507
โทรสาร  0 2265 6508
อีเมล์ 
piyanan
ชื่อผู้บริหาร  นางปิยนันท์ โศภนคณาภรณ์
ตำแหน่ง 
รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์  0 2265 6518
โทรสาร  0 2265 6512
อีเมล์ 
asdaporn
ชื่อผู้บริหาร  ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์
ตำแหน่ง 
รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์  0 2265 6505
โทรสาร  0 2265 6506
อีเมล์ 
เกษมสันต์
ชื่อผู้บริหาร  นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร
ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์  02 265 6500 ต่อ 6831
โทรสาร  02 265 6629
อีเมล์ 


ปฏิทินกิจกรรม กุมภาพันธ์  2561

ไม่พบข้อมูล
ดูปฏิทินทั้งหมด
บริการประชาชน
จดหมายข่าว ทส. สรุปข่าวหนังสือพิมพ์
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส.
โครงการประกวดคำขวัญการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา ฐานข้อมูลกลางอาเชียน
รวมลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์
บริการเจ้าหน้าที่
แบบสอบถามการใช้งานอินเตอร์เน็ต ../images/design2012/template1/symantec.jpg
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ การประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ
e-project ../images/design2012/template1/b_voip.jpg
แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แบบฟอร์มขอใช้บริการอีเมลล์
ระบบบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ ต้นทุนผลผลิต
ระบบติดตามฝายแฝก คู่มือการใช้งานระบบเครือข่ายของ สป.ทส.
ลิงค์เว็บไซต์

ลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์
อ่านทั้งหมด


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
000001

เกี่ยวกับกระทรวง

หน่วยงานในกระทรวง

ภาพข่าวกระทรวง

บริการกระทรวง


สงวนลิขสิทธิ์ ฉ 2011 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความปลอดภัย
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2278 8500
Copyright ฉ 2011 Ministry of Natural Resources and Environment All rights reserved.

no insert title on tag images