ตรากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขนาดตัวอักษร : ขนาดเล็ก ขนาดปกติ ขนาดใหญ่ ThaiEnglish
bg ส่วนหัวเทมเพจ
top1_17
 
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านอำนวยการ)

 
ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายวิจารย์ สิมาฉายา
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านอำนวยการ)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 ถนนพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2278 8551, 0 2278 8553 โทรสาร 0 2278 8555, 0 2265 6172
e-mail : wijarn.s@mnre.mail.go.th

วันที่เข้ารับตำแหน่ง 19 ตุลาคม 2555
วันที่เกิด/สถานที่ วันที่ 10 ธันวาคม 2501
ศาสนา พุทธ
ด้านการศึกษา :

• พ.ศ. 2524 วิทศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• พ.ศ. 2527 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• พ.ศ. 2528 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิศวกรรมสุขาภิบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2530 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• พ.ศ. 2542 ปริญญาเอก Doctorate in Philosophy (Environmental Engineering), University of Guelph, ประเทศแคนาดา
• 1985 Certificate on In-Service Training in Coastal Development Planning and Management, UNESCO
• 1988 Certificate on Coastal Water Quality Management: the ASEAN-Canada Cooperative Program in Marine Science, Vancouver, Canada
• 1990 Certificate in Sewege Work Engineering, Japan Internation Cooperation Agency, Japan
• พ.ศ. 2550 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1): ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 56 สำนักงาน ก.พ.
• พ.ศ. 2551 หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
• พ.ศ. 2553 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.2): ผู้บริหารหน่วยงานระดับรองอธิบดี รุ่นที่ 2 สำนักงาน ก.พ.
• พ.ศ. 2554 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชาอาณาจักร (วปอ.54) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม

ด้านการทำงาน : • พ.ค. 2545 ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
• พ.ค. 2548 ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อม สำนักงานเลขาธิการแม่น้ำโขง (องค์การระหว่างประเทศ) กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
• พ.ค. 2550 ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ
• พ.ค. 2551 ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• พ.ค. 2553 รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ
• พ.ค. 2554 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• พ.ค. 2554 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
• พ.ค. 2555 เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• พ.ค. 2555-ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

• พ.ศ. 2533 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ตม.)
• พ.ศ. 2537 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ทม.)
• พ.ศ. 2543 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช.)
• พ.ศ. 2551 ปถมาภรณ์มงกุฎไทย (ปม.)
• พ.ศ. 2553 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
• พ.ศ. 2554 ปถมาภรณ์ช้างเผือก (ปช.)

 ปฏิทินกิจกรรม
« เมษายน 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด 
ศูนย์บริการประชาชน แจ้งเรื่องร้องเรียน
จองบ้านพักอุทยานแห่งชาติ จดหมายข่าว ทส.
e-Library ห้องสมุดออนไลน์ ค้นหามติ ครม.
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส. โครงการประกวดคำขวัญการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา
ฐานข้อมูลกลางอาเชียน รวมลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์
คู่มือการใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตน สป.ทส.
การประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ e-project
แบบฟอร์มขอใช้บริการอีเมลล์
ระบบบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ ต้นทุนผลผลิต
โครงการปลูกป่า 800 ล้านกล้า ระบบติดตามฝายแฝก
คัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรม สป.ทส. ระหว่างวันที่ 17 -28 กุมภาพันธ์ 2557 มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เกี่ยวกับกระทรวง

หน่วยงานในกระทรวง

ภาพข่าวกระทรวง

บริการกระทรวง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความปลอดภัย
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2278 8500
Copyright © 2011 Ministry of Natural Resources and Environment All rights reserved.