กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Ministry of Natural Resources and Environment
ตัวอักษรขนาดปกติตัวอักษรขนาดปานกลางตัวอักษรขนาดใหญ่
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านอำนวยการ)
 
ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายวิจารย์ สิมาฉายา
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านอำนวยการ)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 ถนนพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2278 8551, 0 2278 8553 โทรสาร 0 2278 8555, 0 2265 6172
e-mail : wijarn.s@mnre.mail.go.th

วันที่เข้ารับตำแหน่ง 19 ตุลาคม 2555
วันที่เกิด/สถานที่ วันที่ 10 ธันวาคม 2501
ศาสนา พุทธ
ด้านการศึกษา :

• พ.ศ. 2524 วิทศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• พ.ศ. 2527 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• พ.ศ. 2528 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิศวกรรมสุขาภิบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2530 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• พ.ศ. 2542 ปริญญาเอก Doctorate in Philosophy (Environmental Engineering), University of Guelph, ประเทศแคนาดา
• 1985 Certificate on In-Service Training in Coastal Development Planning and Management, UNESCO
• 1988 Certificate on Coastal Water Quality Management: the ASEAN-Canada Cooperative Program in Marine Science, Vancouver, Canada
• 1990 Certificate in Sewege Work Engineering, Japan Internation Cooperation Agency, Japan
• พ.ศ. 2550 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1): ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 56 สำนักงาน ก.พ.
• พ.ศ. 2551 หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
• พ.ศ. 2553 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.2): ผู้บริหารหน่วยงานระดับรองอธิบดี รุ่นที่ 2 สำนักงาน ก.พ.
• พ.ศ. 2554 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชาอาณาจักร (วปอ.54) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม

ด้านการทำงาน : • พ.ค. 2545 ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
• พ.ค. 2548 ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อม สำนักงานเลขาธิการแม่น้ำโขง (องค์การระหว่างประเทศ) กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
• พ.ค. 2550 ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ
• พ.ค. 2551 ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• พ.ค. 2553 รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ
• พ.ค. 2554 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• พ.ค. 2554 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
• พ.ค. 2555 เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• พ.ค. 2555-ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

• พ.ศ. 2533 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ตม.)
• พ.ศ. 2537 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ทม.)
• พ.ศ. 2543 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช.)
• พ.ศ. 2551 ปถมาภรณ์มงกุฎไทย (ปม.)
• พ.ศ. 2553 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
• พ.ศ. 2554 ปถมาภรณ์ช้างเผือก (ปช.)

   
 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การจัดการน้ำเสีย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนสัตว์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
 
 
   เกี่ยวกับกระทรวง    ข่าวสารกระทรวง    บริการประชาชน    สาระน่ารู้ ทส.    ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน
 
 
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความปลอดภัย
© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2278-8500 โทรสาร 0-2298-5735 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@mnre.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน IE 9 ขึ้นไปเท่านั้น ขนาดหน้าจอ 1366x768 pixel
ดูแผนที่บน Google Map    ipv6 ready Level Triple-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
Facebook กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Twitter กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์