ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่
หน้าหลัก > บริการประชาชน > นามสงเคราะห์ > หน่วยงานส่วนภูมิภาค (ตะวันตก)
หน่วยงานส่วนภูมิภาค (ตะวันตก)
 
หน่วยงานส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันตก)
หน่วยงาน  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก
ที่อยู่  ศาลากลางจังหวัดตาก(หลังเดิม) ชั้น 2 ถ.พหลโยธิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000  
เว็บไซต์   
ชื่อผู้บริหาร  นายปัญญารัตน์ รังศิลป์
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ 
โทรศัพท์  055 512 153  
โทรสาร  055 512 153  
อีเมลล์   
หน่วยงาน  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี
ที่อยู่  268 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000  
เว็บไซต์  http://kanchanaburi.mnre.go.th/
ชื่อผู้บริหาร  นายสินธพ โมรีรัตน์  
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ 
โทรศัพท์  034 511 566  
โทรสาร 
034 514 415  
อีเมลล์   
หน่วยงาน  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี
ที่อยู่  52 ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  
เว็บไซต์  http://ratchaburi.mnre.go.th/
ชื่อผู้บริหาร  นายสวง สุดประเสริฐ
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ 
โทรศัพท์  032 337 041  
โทรสาร  032 322 037  
อีเมลล์   
หน่วยงาน  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
ที่อยู่  87 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000  
เว็บไซต์   
ชื่อผู้บริหาร  นายพิภพ พัชรพรรณสกุล  
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ 
โทรศัพท์  032 425 028  
โทรสาร  032 425 028  
อีเมลล์   
หน่วยงาน  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ที่อยู่  18 ถ.เทศบาลบารุง ต.ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000  
เว็บไซต์  http://prachuapkhirikhan.mnre.go.th/
ชื่อผู้บริหาร  นายอร่าม วิเชียรศิลป์
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ 
โทรศัพท์  032 602 496  
โทรสาร  032 604 745  
อีเมลล์   
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การจัดการน้ำเสีย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนสัตว์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)

หน้าหลัก

เกี่ยวกับกระทรวง
• ประวัติความเป็นมา
• ผู้บริหารระดับสูง
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• โครงสร้างองค์กร
• ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
• ตราสัญลักษญ์
• แผนที่ตั้งกระทรวง
• แผนผังเว็บไซต์

ข่าวสารกระทรวง
• แวดวงข่าว
• ข่าวตรวจราชการ
• แถลงข่าวกระทรวง
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวสมัครงาน
• ข่าวเด่น ทส.
• ประกาศกระทรวง
• ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
• ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง
• สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

บริการประชาชน
• นามสงเคราะห์
• ศูนย์บริการร่วม ทส.
• ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส.
• แบบฟอร์มดาวน์โหลด
• ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลศูนย์บริการร่วม
• ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
• กระดานสนทนา

สาระน่ารู้ ทส.
• เอกสารเผยแพร่
• ผลงานวิจัย บทความ
• กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ
• จดหมายข่าว ทส.
• คูมือการใช้งานระบบใน สป.ทส.

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน
• ส่วนกลาง
• ส่วนภูมิภาค
• ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
และรัฐวิสาหกิจ

• ลิงค์เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความปลอดภัย
© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2278-8500 โทรสาร 0-2298-5735
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@mnre.mail.go.th
Level Triple-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!