กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Ministry of Natural Resources and Environment
ตัวอักษรขนาดปกติตัวอักษรขนาดปานกลางตัวอักษรขนาดใหญ่
หน้าหลัก > ข่าวสารกระทรวง > แวดวงข่าว > รมว.ทส. ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Jeon Jae-man เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย
รมว.ทส. ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Jeon Jae-man เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Jeon Jae-Man เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556ที่ผ่านมา
          โดยเอกอัครราชทูตฯ กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี และแสดงความขอบคุณต่อประเทศไทยที่ส่งทหารไปร่วมรบในสงครามเกาหลีเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓ (ค.ศ. ๑๙๕๐) และให้การสนับสนุนภาคธุรกิจของสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ได้มีความริเริ่มขยายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยได้จัดการประชุมร่วม Korea-Thailand Environmental Cooperation Forum เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันยกร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับกระทรวงสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐเกาหลี โดยเน้นความร่วมมือในด้านการจัดการน้ำเสีย รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
          นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แนะนำนโยบายการพัฒนาประเทศตามแนวทาง Green Growth ของสาธารณรัฐเกาหลี ที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วยการดำเนินงานใน ๓ ส่วน (Green Triangle) ได้แก่ ๑) Global Green Growth Institute ๒) Green Climate Fund และ ๓) Green Technology Centre 
         โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวชื่นชมการพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วของสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงการเป็นต้นแบบที่ดีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยเน้นถึงการขยายความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็น ก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ สาธารณรัฐเกาหลีถือเป็นผู้นำและมีระบบการจัดการที่ดี รวมถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดการปล่อย CO2 จึงมีความสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน การพัฒนาตลาดคาร์บอนในภาคเอกชน และคาร์บอนฟรุตพริ้นท์ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากทั่วโลกให้ความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว และเชื่อว่าในอนาคตอาจมีการนำประเด็นดังกล่าวมาใช้ในการกีดกันทางการค้า ดังนั้น จึงประสงค์ให้มี การขยายความร่วมมือในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อทั้งสองประเทศ รวมถึงทั่วโลก ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว
   
 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การจัดการน้ำเสีย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนสัตว์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
 
 
   เกี่ยวกับกระทรวง    ข่าวสารกระทรวง    บริการประชาชน    สาระน่ารู้ ทส.    ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน
 
 
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความปลอดภัย
© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2278-8500 โทรสาร 0-2298-5735 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@mnre.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน IE 9 ขึ้นไปเท่านั้น ขนาดหน้าจอ 1366x768 pixel
ดูแผนที่บน Google Map    ipv6 ready Level Triple-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
Facebook กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Twitter กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์