กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Ministry of Natural Resources and Environment
ตัวอักษรขนาดปกติตัวอักษรขนาดปานกลางตัวอักษรขนาดใหญ่
หน้าหลัก > ข่าวสารกระทรวง > ข่าวเด่น ทส. > ทส. เปิดระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ ณ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ทส. เปิดระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ ณ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

            วันที่ 25 กันยายน 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดระบบการจัดการขยะ เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรองรับปริมาณขยะ ๘๐ ตันต่อวัน ของเทศบาลฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง ที่ยังไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี อีกทั้งยังเป็นการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีการบำบัดขยะมูลฝอยเชิงกลและชีวภาพ (Mechanical and Biological Treatment: MBT) เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการขยะ โดยอาศัยหลักการหมักในสภาวะมีอากาศ (๑๕-๓๐ วัน) ทำให้ขยะเสถียรภายในระยะเวลาอันสั้น ปราศจากกลิ่น และยังใช้พื้นที่น้อย นอกจากนี้ กระบวนการบำบัดด้วยวิธีดังกล่าวยังให้ผลพลอยได้เป็นสารปรับปรุงดิน (Soil Amendment) และเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) ทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของขยะ และสามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานเป็นการสร้างรายได้คืนให้กับท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย 
             ในโอกาสนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการทำงานระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการเทศบาลเมืองศรีสะเกษ บ้านหนองสาด ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ดร. ฉัตรมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ดร. วิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ. ศรีสะเกษ ตลอดจน นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมให้การต้อนรับและร่วมในพิธี
   
 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การจัดการน้ำเสีย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนสัตว์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
 
 
   เกี่ยวกับกระทรวง    ข่าวสารกระทรวง    บริการประชาชน    สาระน่ารู้ ทส.    ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน
 
 
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความปลอดภัย
© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2278-8500 โทรสาร 0-2298-5735 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@mnre.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน IE 9 ขึ้นไปเท่านั้น ขนาดหน้าจอ 1366x768 pixel
ดูแผนที่บน Google Map    ipv6 ready Level Triple-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
Facebook กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Twitter กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์