กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Ministry of Natural Resources and Environment
ตัวอักษรขนาดปกติตัวอักษรขนาดปานกลางตัวอักษรขนาดใหญ่
หน้าหลัก > ข่าวสารกระทรวง > ข่าวเด่น ทส. > 5 หน่วยงานในสังกัด ทส. คว้า รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560
5 หน่วยงานในสังกัด ทส. คว้า รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560

               วันนี้ (11 กันยายน 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้ รับรางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards : PSEA) ประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 5 รางวัล ดังนี้
                1. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
                    ระดับดีเด่น จำนวน 2 รางวัล
ได้แก่
                   - โครงการเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอย
สุเทพ – ปุย และพื้นที่โดยรอบ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
                  - โครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
                   ระดับชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
                   - โครงการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอนุรักษ์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง โดย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                   - โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ จังหวัดน่าน โดยกรมป่าไม้
               2. สาขาการบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาการบริการ ระดับดี จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ 
                  - โครงการพัฒนางานด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้งสู่ความยั่งยืนด้านการเกษตร โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
             ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐดังกล่าว มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
มอบรางวัล โดยในโอกาสนี้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย
นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายสมชัย มาเสถียร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชัยวัฒน์ ดุษฎีพาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และผู้แทนจากกรมป่าไม้ เข้ารับรางวัล ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
              อนึ่ง รางวัลเลิศรัฐ คือ รางวัลแห่งเกียรติยศที่สำนักงาน ก.พ.ร. มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการ
จนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐ ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
   
 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การจัดการน้ำเสีย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนสัตว์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
 
 
   เกี่ยวกับกระทรวง    ข่าวสารกระทรวง    บริการประชาชน    สาระน่ารู้ ทส.    ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน
 
 
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความปลอดภัย
© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2278-8500 โทรสาร 0-2298-5735 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@mnre.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน IE 9 ขึ้นไปเท่านั้น ขนาดหน้าจอ 1366x768 pixel
ดูแผนที่บน Google Map    ipv6 ready Level Triple-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
Facebook กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Twitter กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์