กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Ministry of Natural Resources and Environment
ตัวอักษรขนาดปกติตัวอักษรขนาดปานกลางตัวอักษรขนาดใหญ่
หน้าหลัก > ข่าวสารกระทรวง > ข่าวเด่น ทส. > ทส. ผนึกกำลังประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
ทส. ผนึกกำลังประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

            กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้จัดประชุมสัมมนาประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว ซึ่งมีทุกภาคส่วนให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะชายหาดท่องเที่ยวเมืองพัทยาซึ่งถูกเลือกให้เป็นเมืองต้นแบบในการดำเนินการ
            ในโอกาสนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ประกอบการและประชาชนในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะชายหาดท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหา ดังนี้
            1. รู้และเข้าใจปัญหา 
            2. เมื่อเข้าใจปัญหาแล้วจึงแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหา
            3. เมื่อรู้วิธีการแก้ไขแล้วให้ลงมือทำ
            4. เมื่อทำแล้ว พิจารณาว่าทำมากพอหรือไม่ เช่น ทำอย่างไรจึงจะนำน้ำเสียกลับไปใช้ประโยชน์ได้อีก หรือ การผลิตน้ำจืดจากน้ำเค็มเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ
            ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชนเป็นสำคัญประกอบกับความเข้มแข็งของท้องถิ่น อีกทั้งควรมีการเพิ่มศักยภาพหรือความรู้ความเข้าใจให้กับท้องถิ่น ตลอดจน องค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาโดยมองปัญหาในภาพรวมทั้งระบบ ซึ่งจะต้องทำงานประสานกัน แบ่งเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย
            1. ระดับชุมชน
            2. ระดับท้องถิ่น
            3. ระดับประเทศ
            การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ประมาณ 500 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ชุมชน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมมีการเสวนาและจัดแสดงนิทรรศการเรื่องประชารัฐ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว, การบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินการของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และปัญหาที่พบ รวมถึงข้อควรรู้สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษในการปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนกิจกรรมคลีนิคสิ่งแวดล้อม
   
 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การจัดการน้ำเสีย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนสัตว์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
 
 
   เกี่ยวกับกระทรวง    ข่าวสารกระทรวง    บริการประชาชน    สาระน่ารู้ ทส.    ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน
 
 
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความปลอดภัย
© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2278-8500 โทรสาร 0-2298-5735 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@mnre.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน IE 9 ขึ้นไปเท่านั้น ขนาดหน้าจอ 1366x768 pixel
ดูแผนที่บน Google Map    ipv6 ready Level Triple-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
Facebook กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Twitter กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์