กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Ministry of Natural Resources and Environment
ตัวอักษรขนาดปกติตัวอักษรขนาดปานกลางตัวอักษรขนาดใหญ่
หน้าหลัก > ข่าวสารกระทรวง > ข่าวเด่น ทส. > ทส.จัดการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่ 1/2560
ทส.จัดการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่ 1/2560

        วันนี้ (15 มิถุนายน 2560) เวลา 13.30 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยจัดการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่ 1/2560เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำโขง ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการระดับประเทศ พ.ศ. 2559 - 2563 การศึกษาบริหารจัดการและพัฒนาที่ยั่งยืนในลุ่มน้ำโขงรวมถึงการศึกษาผลกระทบของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณ ห้องประชุมสายชล ชั้น9 กรมทรัพยากรน้ำ
        ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการพิจาณาในประเด็น ดังนี้
         1. การดำเนินการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง ของ สปป.ลาว ตามระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เรื่อง การแจ้งการปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง
         2. ผลการหารือไม่เป็นทางการระหว่างคณะทำงานกรณีโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบงสปป.ลาว
         3. ข้อเสนอหลักการแบ่งปันผลประโยชน์เพื่อเตรียมการรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาของโครงการในแม่น้ำโขงสายประธาน
         4. โครงสร้าง ความพร้อมและการกำหนดท่าทีหลักของ TNMC ต่อการดำเนินการของศูนย์บริหารจัดการและบรรเทาอุทกภัยระดับภูมิภาค
         5. การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย และคณะอนุกรรมการด้านวิชาการฯ
   
 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การจัดการน้ำเสีย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนสัตว์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
 
 
   เกี่ยวกับกระทรวง    ข่าวสารกระทรวง    บริการประชาชน    สาระน่ารู้ ทส.    ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน
 
 
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความปลอดภัย
© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2278-8500 โทรสาร 0-2298-5735 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@mnre.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน IE 9 ขึ้นไปเท่านั้น ขนาดหน้าจอ 1366x768 pixel
ดูแผนที่บน Google Map    ipv6 ready Level Triple-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
Facebook กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Twitter กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์